Vereniging tot Behoud van                                     Boer&Milieu                                                            

Kringloopboeren

 

Vrijstelling
Januari 2017:

De nieuwe periode van de vrijstelling is inmiddels bekend gemaakt in de staatscourant: U kunt de publicatie hier lezen: Artikel Staatscourant

 

LET OP: U moet zich voor beide jaren opnieuw aanmelden voor de vrijstelling, dat kan met e-login op RVO: Link naar de RVO site . Dus nu in 2017, maar opnieuw in 2018.

U kunt daar rechts de blauwe knop 'Vrijstelling vragen' aanklikken en u door het menu laten leiden.


Invulblad met gegevens die u aan dient te leveren voor certificering:

PDF gegevens certificaat  


Ook voor het mestseizoen 2016 kunnen melkvee en vleesveehouders zich aanmelden voor de VRIJSTELLING bovengronds aanwenden van mest. Deelnemen kan wanneer wordt voldaan aan de volgende voorwaarden, met als referentiejaar 2015:

        1°. bestond minimaal 85 procent van de tot het bedrijf behorende oppervlakte landbouwgrond uit grasland;

        2°. bedroeg de kunstmestgift op het bedrijf minder dan 100 kilogram stikstof per hectare grasland;

        3°. was het stikstofoverschot op het bedrijf maximaal 125 kilogram stikstof per hectare;

        4°. werd het (melk)vee op het bedrijf minimaal 150 dagen per kalenderjaar minimaal 6 uur per dag geweid.       

======

       5°. was het gemiddelde gewogen ureumgetal van de op het bedrijf tussen 1 januari en 31 maart en tussen 1 december en 31 december geproduceerde melk lager dan 21 milligram per 100 gram melk;

        6°. was de melkproductie van het bedrijf niet hoger dan 14.000 kilogram per hectare, indien de op het bedrijf geproduceerde mest niet volledig kon worden geplaatst op het eigen bedrijf; 

Voor vleesveehouders vervallen de voorwaarden 5 en 6.