Vereniging tot Behoud van                                     Boer&Milieu                                                            

Kringloopboeren

 


Visie, innovaties en boerenwijsheid, kortom KENNIS, is ruimschoots aanwezig onder de VBBM leden. Kennis delen heeft een grote meerwaarde, het delen er van past ook helemaal binnen het concept 'denken in kringlopen'. 

Symposium 8 september 2017

PERSBERICHT

Kwaliteit wint de strijd
De NATUUR als bondgenoot

De Vereniging tot Behoud van Boer&Milieu (VBBM) organiseert op 8 september 2017 een symposium voor politici, beleidsmakers, pers, boeren en andere belangstellenden.  Op deze dag zal er onder andere een  verband worden aangetoond tussen kwaliteit van mest, bemestingstechnieken en anderzijds nutriënten en sporenelementen die het ruwvoer en vervolgens de melk bevatten. De vereniging heeft momenteel een vrijstelling voor emissiearm bemesten en hoopt op deze dag ook het belang van voortzetting hiervan te benadrukken.

De natuur zelf functioneert erg veel door symbiose: Terwijl mensen constant bezig zijn dit natuurlijke evenwicht met diverse ingrepen te verstoren. Beleidsmatig wordt er aan crisismanagement gedaan: Beleid richt zich steeds op een, vaak problematisch, detail van het geheel. De neveneffecten die buiten dat specifieke onderdeel optreden worden veelal buiten beschouwing gelaten, of er wordt apart beleid op gemaakt, terwijl alles elkaar juist beïnvloed. Dit zorgt er voor dat zowel het milieu als de voedselkwaliteit onder druk komt te staan. De onderbouwing daarvan zullen we op deze dag aan u presenteren. De VBBM roept met dit symposium beleidsmakers op om de mestproblematiek vanuit een nieuwe invalshoek te benaderen, zodat we in de toekomst ook gezonde producten kunnen blijven produceren.

VBBM voorzitter Erik Valk: ‘Veel oplossingen voor de milieuproblematiek zijn te vinden in de natuur zelf, natuurlijke systemen zijn namelijk perfect in balans. In de landbouw zijn we een weg ingeslagen waarbij voornamelijk technische en chemische oplossingen gezocht worden. Wat mij betreft zijn dit oplossingen met een beperkte houdbaarheidsdatum. Techniek zou in dienst moeten zijn van de biologie, dit is nu niet het geval. Met dit symposium willen we laten zien, wat we als boer in de praktijk al jarenlang doen en welke voordelen dit heeft. Onze bedrijfsvoering levert aantoonbaar emissiearme mest op, een gezondmakend bodemleven, een hoge kwaliteit ruwvoer, gezonde dieren en gezonde melk. We hopen zo een breed publiek te overtuigen hoe het op een eenvoudige en praktische manier anders en duurzamer kan, zowel voor de boer, als voor het milieu (en hopelijk ook voor de overheid)! Van akkerbouwer tot varkenshouder, burger en boer, iedereen is welkom op deze dag want het is ons aller belang.’.
Buiten de theorie zullen er diverse workshops en demonstraties zijn, waarbij met name de twee aangrenzende bodems interessant zijn: Hierbij worden sinds jaar en dag twee aangrenzende percelen op verschillende wijze bemest en onderhouden. In de aanloop naar het symposium zijn diverse onderzoeken op deze bodems gedaan. Op 8 september zullen verschillende experts hun onderzoeksresultaten uitvoerig toelichten en onderbouwen .

Tot 8 september vanaf 10.00 op ‘Horstweg 21, 8107 AA te Broekland’!Kennisbijeenkomsten 2017

De voorzitter van 'De VBBM', Erik Valk, wilde bij zijn aanstelling meer binding onder de leden gaan bewerkstelligen: Dit resulteerde in 2016 in een aantal huiskamerbijeenkomsten. De eerste evaluatie van deze bijeenkomsten maakten duidelijk dat hier zeker draagvlak voor was, maar dat we de groepen iets groter op moesten zetten: Daar zijn de kennisbijeenkomsten uit ontstaan. In vier delen van het land zijn de bijeenkomsten georganiseerd met hetzelfde programma: De stand van VBBM zaken, daarna uitleg van adviseur Peter Takens over het 'Natuurlijk Kringloop Systeem' (VBBM eigen certificaat ) en effectief weiden. De laatste bijeenkomst moet nog plaatsvinden maar er zijn al vele enthousiaste reacties binnen gekomen over deze avonden.


Wij kijken tevreden terug op deze koerswijziging: Later in dit jaar zullen er voor een tweede keer bijeenkomsten georganiseerd worden: Adviseur Ria Commandeur zal de leden dan meenemen in een kritische blik naar de bodem, waarbij zij op het gastbedrijf samen met de aanwezige leden haar kennis in de praktijk uit zal dragen. Wij hopen uiteraard dat deze bijeenkomsten minstens zo succesvol zijn als de eerste lichting. Wordt vervolgd!

Seizoenstip januari 2017

Door: Peter Takens

Seizoenstip:

De besmettingsdruk van bijvoorbeeld de Ziekte van Mortellaro wordt gedurende de stalperiode steeds groter. De behandeling daartegen met voetbaden is, in de meeste gevallen, slecht voor de mestrijping in de put. Heeft u de mogelijkheid om de melkkoeien in de sneeuw te “weiden” dan is dit het meest biologische middel om de klauwen te ontsmetten. De vitamine-D krijgen ze er ook nog gratis bij!


  
 Juni 2015
Eigen gras groener dan bij de buren
In het Gelderse Megchelen runt VBBM-lid Tom Keuper (35) met zijn vrouw Gerdien de boerderij in maatschap met zijn ouders. Het bedrijf telt 115 melkkoeien en 50 stuks jongvee op 54 hectare rivierklei. Bedrijfsvoering? Vrijwel volledig weidesysteem.
Op enkele wintermaanden na grazen de koeien van Tom Keuper dag en nacht buiten. Kringlooplandbouw komt daarmee goed tot zijn recht stelt hij: ‘De aansluiting van mest, bodem en gras moet gewoon optimaal zijn. De bodem is het centrale punt in de kringloop met mest en gras.’  Bovendien ondervindt Tom een kostenbesparende en efficiënte manier van werken: ’De koeien zelf het gras op laten halen zorgt voor een lagere kostprijs. Alles wat tussen koe en gras instaat, kost geld. Vrijwel volledig weiden is een manier van werken die meegaat in natuurlijke processen. Zo is de koe is nu eenmaal een graasdier, een herkauwer. Het is een zoogdier, dat van nature in het voorjaar werpt. Ook daar is mijn bedrijfsvoering op ingesteld.’

De best betaalde uren van Tom casht hij met zijn wekelijkse farm-walk. Gewapend met een grasmeter loopt hij zijn percelen na om per kavel de hoogte van het gras te bepalen. De teller houdt nauwgezet de scores bij, die later als staafdiagrammen op een print staan weergegeven. ‘Grasmanagement is de rode draad op mijn bedrijf. Op het juiste moment de koeien op het juiste perceel weiden vraagt vakmanschap. Niet te kort, niet te lang gras en bovendien een roulatiesysteem waarbij de koeien na elke melkbeurt een vers grasperceel krijgen. Gras maaien en kuilen doe ik alleen om voer voor drie wintermaanden in te winnen.’

 


Lees het volledige artikel als pdf bestand.
DOWNLOAD ARTIKEL: VOLLEDIG WEIDEGANG

Meer informatie over vrijwel volledig weiden?
Kijk op www.amazinggrazing.eu