Opiniestuk in Boerderij

Namens VBBM reageerde Femke Wiersma op een column van Willem Bruil, waarin hij zich kritisch uitliet over de rechtvaardiging van onze vrijstelling… Hieronder kunt u onze reactie lezen:

Link naar boerderij

Inhoud opiniestuk:

Heeft bovengronds mest uitrijden positieve effecten of niet? Femke Wiersma vindt dat de boeren aangesloten bij VBBM wel degelijk goede argumenten hebben.

Ik was stomverbaasd na het lezen van Willem Bruils column in Boerderij. Daarin stelt hij de dat ‘Vereniging tot Behoud van Boer&Milieu’ (VBBM) geen onderbouwing heeft die legitimeert dat zij mest bovengronds mag aanwenden. In hetzelfde stuk noemt Bruil dat tijdens de vrijstelling geen onderzoek is gedaan naar effecten die de vereniging veronderstelt. Een dergelijke stellingname bevreemdt mij. Ik verwacht van een hoogleraar Agrarisch Recht dat hij zijn stellingname, alvorens conclusies te trekken, op zijn minst gedegen onderzoekt. Zelfs voor een column, waarbij de auteur feitelijk geen verantwoording af hoeft te leggen over correctheid van de inhoud. Wanneer je echter een partij bekritiseert dat deze geen onderbouwd verhaal heeft, vind ik het niet sterk vervolgens je eigen argumenten ook niet te onderbouwen. Dat helpt geen discussie vooruit.

Dialoog over mest uitrijden kan onduidelijkheid wegnemen

Resterend zijn aannames, implicerend dat die waarheid zijn. Dit wordt regelmatig door individuen en organisaties toegepast, neerbuigend doen over de ‘tegenstander’ maakt er vaak ook deel van uit. Ik denk om het eigen verhaal sterker te etaleren. Ik vind het in dit geval vooral kwalijk, omdat veel mensen op de boodschap van een hoogleraar vertrouwen. Zij gaan ervan uit dat een professor overwegend feitelijk spreekt en in uiteenlopende zaken kundig is. Zelfs wanneer de boodschap buiten iemands expertisegebied valt. Een positie waar men, volgens mij, secuur mee om moet gaan.

Feit blijft dat voor de bewuste column niemand van VBBM is benaderd, om gemaakte conclusies te staven. De website van VBBM leert dat deze momenteel onvolledig is, daar kan de kennis niet vandaan komen. Ik moet concluderen dat de gepresenteerde conclusies het resultaat zijn van nattevingerwerk.

VBBM-boeren zijn zeer gemotiveerd volgens de biologie te boeren

Een telefoontje had Bruil geleerd dat VBBM meer dan 1.000 mestanalyses heeft, die aantonen dat mest van hun vee gemiddeld een derde minder ammoniumstikstof bevat. Een aanzienlijke emissiereductie op zich; juist dat stikstofcomponent van mest is emissiegevoelig. Ook had Bruil kunnen leren van het ‘Natuurlijk Kringloop Systeem’. Dat maakt de totale emissieafdruk van een bedrijf inzichtelijk, niet slechts per eenheid product (mest).

VBBM-boeren zijn zeer gemotiveerd volgens de biologie te boeren en passen hun bedrijfsvoering op veel vlakken aan. Een presentatie over praktijkproeven in 2017 is na het verschijnen van de column overlegd. Terwijl WUR dezelfde onderzoeksmethoden bezigt, wordt hier laatdunkend over gedaan. Over inhoud of duiding van gegevens wordt echter niet gerept. Een gemiste kans. Ik beschouw dit als een groot probleem van deze tijd en als bedreiging voor onze sector: deskundigen die suggestieve feiten etaleren en initiatieven daarmee doelbewust wegzetten. Zo dragen ze bij aan een bepaalde ontwikkelingsrichting en framing.

Meten is pas weten als het niet met 2 maten gebeurt

Van de zotte vind ik nog dat in diezelfde column het burgerinitiatief in de Drentse gemeente Westerveld wordt verheerlijkt: zij hebben volgens de hoogleraar wél een verhaal, daar zijn grond- en watermonsters genomen; ‘meten is weten’, aldus Bruil. Daarom kunnen zij wel onderbouwd om maatregelen vragen. Dat de opgehaalde € 7.000 voor een paar bodem- en watermonsters niet in verhouding staan tot de tonnen, wellicht miljoenen, noodzakelijk om het VBBM-verhaal gedegen te onderzoeken, maakt dat zo’n vergelijking volledig mank gaat. Op derogatiebedrijven worden vierjaarlijks bodemmonsters genomen, vrijwel al die bedrijven voldoen aan de eisen gesteld aan waterkwaliteit. VBBM-bedrijven beschikken daarbij over aanvullende onderzoeksresultaten.

Meten is weten, beaam ik. Met 2 maten meten, leidt nergens toe. In die arrogantie is Bruil helaas geen uitzondering. Ik ben altijd nieuwsgierig naar wat iemand drijft, maar met deze instelling help je de sector niet vooruit. Ik blijf echter positief: laten we dialogen, gebaseerd op wederzijds respect, gaan voeren. Dan is die energie tenminste wél ergens goed voor.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *