Het team achter VBBM

Kennis uitdragen kun je niet alleen. VBBM heeft in haar 30 jarige bestaan veel partners gevonden. De dagelijkse gang van zaken worden aangestuurd door drie dagelijkse bestuursleden, en drie algemeen bestuursleden. Het voltallige bestuur wordt hierbij ondersteunt door een inhoudelijk en communicatie medewerker.

Maak kennis met ons bestuur:

Afbeeldingsresultaat voor erik valk                Afbeeldingsresultaat voor bennie van den berg VBBM

Erik Valk                            Bennie van den Berg                    Arjan de With              John Wester                     Herman Beeker
Voorzitter                                Penningsmeester                                 Secretaris                          Algemeen bestuurslid          Algemeen bestuurslid

 

 

………………………………………     .  Afbeeldingsresultaat voor femke bakhuisen wiersma

Anita Zeestraten                    Femke Wiersma
Algemeen bestuurslid                 Beleid&communicatie
Gemengd bedrijf                          06-83383379

 

Naast dit actieve team van bestuurders en beleidsondersteuning werken wij samen met verschillende adviseurs en partners, die elk vanuit hun eigen expertisegebied ondersteuning bieden om onze echte wijze van kringlooplandbouw bedrijven verder te helpen: