Onze missie

Kringloop

Kringlooplandbouw is een bedrijfsvoering die is afgestemd op het gebruik van de op het bedrijf aanwezige en geproduceerde hulpbronnen en voorraden zoals zonlicht, mineralen, arbeid, organische stof en energie. Er wordt zeer selectief gebruik gemaakt van externe input. Er is respect voor natuurlijke systemen en – belangrijk – kringloop richt zich op realisatie van een inkomen over langere termijn.
(Definitie gebruikt en toegepast in CLM rapport ‘Van top-down naar bodem-up’.)

Bij de VBBM-leden staat het optimaliseren van de bodem-plant-dier-mest kringloop centraal. Het is ontstaan midden jaren 90 vanuit zorg over de achteruitgang van de natuurlijke bodemvruchtbaarheid, door het intensieve gebruik van kunstmest en krachtvoer. De mineralen verdwenen vaak weer in de vorm van ammoniak uitstoot in de lucht en nitraatuitspoeling in de bodem. Er was geen sprake van een gesloten kringloop. De VBBM wil het anders doen en niet langer streven naar de maximale producties maar naar de optimale wijze van produceren. Zij volgen een ‘alternatief spoor’: een andere rantsoensamenstelling, sterk verminderd gebruik van kunstmest en bijvoorbeeld meer strooisel in de ligboxen of een andere koolstofcomponent in de mest. Belangrijk hierbij is dat mest niet moet verrotten, een proces die zich veelal in een anaerobe omgeving zoals een mestkelder voltrekt, maar moet ‘fermenteren’. Dit laatste is een zuurstofrijk proces, en zorgt er tevens voor de mest het juiste voedsel wordt voor bodem en bodemleven.